IBM SPSS Web Report - Output1

(Controls disabled by the system)

Separator Separator
A
   
Log

GET DATA  /TYPE=TXT
  /FILE="/Users/makaeb/Desktop/Aggregeret_data.csv"
  /ENCODING='Locale'
  /DELCASE=LINE
  /DELIMITERS=";"
  /ARRANGEMENT=DELIMITED
  /FIRSTCASE=2
  /IMPORTCASE=ALL
  /VARIABLES=
  Hvormangeartiklerskrevdupåkurset F2.0
  Hvormangeafdisseartikleroplevededuetiskeproblemstillinge F1.0
  Jegoplevedefølgendeetiskeproblemstillingersætflerekrydse_A A321
  Jegoplevedefølgendeetiskeproblemstillingersætflerekrydse A317
  Netjournalistikbrydermedmineforestillingeromgodjournalist F1.0
  Jegkunnegodttænkemigatarbejdemednetjournalistikiminka F1.0
  Semester A5
  Kildervillerettederescitater A5
  Kilderføltesigmisforstået A5
  Partermenteikkedeblevhørtnok A5
  Faktavarforkerte A5
  Publiceredeartiklerudenathørebeggeellerflereparter A5
  Kunneikkeopdatereenartikeldapartikkeringedetilbage A5
  Måttepressekildertilatskyndesig A5
  Måtteskarpvinklerubrikkerforatsælgehistorie A5.
CACHE.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.

SAVE OUTFILE='/Users/makaeb/Dropbox/Journaliststuderende og etik/Empiri/Kvantitative '+
    'data/Student ethics aggregated data.sav'
  /COMPRESSED.
DATASET ACTIVATE DataSet1.

SAVE OUTFILE='/Users/makaeb/Dropbox/Journaliststuderende og etik/Empiri/Kvantitative '+
    'data/Student ethics aggregated data.sav'
  /COMPRESSED.
FREQUENCIES VARIABLES=Articles_amount Hvormangeafdisseartikleroplevededuetiskeproblemstillinge Netjournalistikbrydermedmineforestillingeromgodjournalist Jegkunnegodttænkemigatarbejdemednetjournalistikiminka Kildervillerettederescitater Kilderføltesigmisforstået Partermenteikkedeblevhørtnok Faktavarforkerte Publiceredeartiklerudenathørebeggeellerflereparter Kunneikkeopdatereenartikeldapartikkeringedetilbage Måttepressekildertilatskyndesig Måtteskarpvinklerubrikkerforatsælgehistorie
  /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies

[DataSet1] /Users/makaeb/Dropbox/Journaliststuderende og etik/Empiri/Kvantitative data/Student ethics aggregated data.sav
Frequencies
StatisticsStatistics, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 14 columns and 4 rows
  How many articles did you write in the course? How many articles did you encounter problems with? Online journalism conflicts with my idea of good journalism? I would like to work with online journalism in the future Sources wanted to correct their quotes Sources felt misunderstood Parts did not think they were heard enough Wrong facts Published articles without hearing both or other parts Could not update an article as part source did not return Had to pressure sources to hurry up Had to do really sharp angles to sell stories
N Valid 282 284 282 283 284 284 284 284 284 284 284 284
Missing 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Frequency Table
How many articles did you write in the course?How many articles did you write in the course?, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 6 columns and 16 rows
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 2 1 .4 .4 .4
3 4 1.4 1.4 1.8
4 41 14.4 14.5 16.3
5 64 22.5 22.7 39.0
6 79 27.8 28.0 67.0
7 38 13.4 13.5 80.5
8 37 13.0 13.1 93.6
9 7 2.5 2.5 96.1
10 7 2.5 2.5 98.6
11 2 .7 .7 99.3
12 2 .7 .7 100.0
Total 282 99.3 100.0  
Missing System 2 .7    
Total 284 100.0    
Frequency Table
How many articles did you encounter problems with?How many articles did you encounter problems with?, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 6 columns and 12 rows
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 51 18.0 18.0 18.0
1 80 28.2 28.2 46.1
2 83 29.2 29.2 75.4
3 31 10.9 10.9 86.3
4 16 5.6 5.6 91.9
5 9 3.2 3.2 95.1
6 8 2.8 2.8 97.9
7 4 1.4 1.4 99.3
8 2 .7 .7 100.0
Total 284 100.0 100.0  
Frequency Table
Online journalism conflicts with my idea of good journalism?Online journalism conflicts with my idea of good journalism?, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 6 columns and 10 rows
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Agree 25 8.8 8.9 8.9
Somewhat agree 77 27.1 27.3 36.2
Neither nor 88 31.0 31.2 67.4
Somewhat disagree 70 24.6 24.8 92.2
Disagree 22 7.7 7.8 100.0
Total 282 99.3 100.0  
Missing System 2 .7    
Total 284 100.0    
Frequency Table
I would like to work with online journalism in the futureI would like to work with online journalism in the future, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 6 columns and 10 rows
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Agree 21 7.4 7.4 7.4
Somewhat agree 52 18.3 18.4 25.8
Neither nor 87 30.6 30.7 56.5
Somewhat disagree 81 28.5 28.6 85.2
Disagree 42 14.8 14.8 100.0
Total 283 99.6 100.0  
Missing System 1 .4    
Total 284 100.0    
Frequency Table
Sources wanted to correct their quotesSources wanted to correct their quotes, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 6 columns and 5 rows
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid No 127 44.7 44.7 44.7
Yes 157 55.3 55.3 100.0
Total 284 100.0 100.0  
Frequency Table
Sources felt misunderstoodSources felt misunderstood, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 6 columns and 5 rows
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid No 257 90.5 90.5 90.5
Yes 27 9.5 9.5 100.0
Total 284 100.0 100.0  
Frequency Table
Parts did not think they were heard enoughParts did not think they were heard enough, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 6 columns and 5 rows
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid No 278 97.9 97.9 97.9
Yes 6 2.1 2.1 100.0
Total 284 100.0 100.0  
Frequency Table
Wrong factsWrong facts, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 6 columns and 5 rows
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid No 257 90.5 90.5 90.5
Yes 27 9.5 9.5 100.0
Total 284 100.0 100.0  
Frequency Table
Published articles without hearing both or other partsPublished articles without hearing both or other parts, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 6 columns and 5 rows
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid No 208 73.2 73.2 73.2
Yes 76 26.8 26.8 100.0
Total 284 100.0 100.0  
Frequency Table
Could not update an article as part source did not returnCould not update an article as part source did not return, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 6 columns and 5 rows
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid No 247 87.0 87.0 87.0
Yes 37 13.0 13.0 100.0
Total 284 100.0 100.0  
Frequency Table
Had to pressure sources to hurry upHad to pressure sources to hurry up, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 6 columns and 5 rows
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid No 190 66.9 66.9 66.9
Yes 94 33.1 33.1 100.0
Total 284 100.0 100.0  
Frequency Table
Had to do really sharp angles to sell storiesHad to do really sharp angles to sell stories, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 6 columns and 5 rows
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid No 168 59.2 59.2 59.2
Yes 116 40.8 40.8 100.0
Total 284 100.0 100.0  
IBM SPSS Web Report
X